WAŻNE ADRESY I LINKI

[toggle title=”Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie” state=”close”]

Adres:

10 Bouverie Street,

Londyn, EC4Y 8AX

Numer telefonu: 0207 8228 900

Numer faxu: 0207 9363 571

Rejestracji wizyty w sprawach paszportowych, wizowych oraz prawnych dokonuje sie poprzez stronę internetową: http://www.e-konsulat.gov.pl

[/toggle]

[toggle title=”Pogotowie/Policja/ Straż Pożarna” state=”close”]

Telefon: 999, z komórki 112

Southampton Central Police Station

Southern Road Southampton

SO15 1AN

[/toggle]
[toggle title=”Szpitale w Southampton” state=”close”]

Southampton General Hospital

Tel: 023 8077 7222

Tremona Road

Southampton

Hampshire

SO16 6YD

http://www.uhs.nhs.uk/ourhospitals/sgh/southamptongeneralhospital.aspx

Royal South Hants Hospital 

Tel: 023 8063 4288

Graham Road

Southampton

Hampshire

SO14 0YG

http://www.uhs.nhs.uk/Ourhospitals/RSH/RoyalSouthHants.aspx


Princess Anne Hospital

Tel: 023 8077 7222

Coxford Road

Southampton

Hampshire

SO16 5YA

http://www.uhs.nhs.uk/Ourhospitals/PAH/PrincessAnneHospital.aspx

 

[/toggle]

[toggle title=”Jobcentre Plus – Urząd Pracy” state=”close”]

Southampton Jobcentre Plus

St Cross House

18 Bernard Street

Southampton

Hampshire

SO14 2HP

Tel: 0845 604 3719

http://www.jobcentreguide.co.uk/southampton-jobcentre

[/toggle]

[toggle title=”SOS Polonia” state=”close”]

SOS Polonia – pomoc dla Polaków w Southampton

32 Queen’s Terrace,

Southampton

SO14 3BQ

Tel: 02380 233722

Fax: 02380 233762

e-mail: info@sospolonia.net

www.sospolonia.net

http://www.sospolonia.net

 

[/toggle]

[toggle title=”Polski Klub w Southampton” state=”close”]

Polski Klub w Southampton

507 Portswood Road

Southampton, SO17 2TH

www.polishclub.co.uk

https://www.facebook.com/PolskiKlubSouthampton/

[/toggle]