O PARAFII SOUTHAMPTON

PARAFIA W SOUTHAMPTON jest częścią parafii dojazdowej, obejmującej również Eastleigh, Isle of Wight oraz Portsmouth. Do września 2012 roku Duszpasterze z naszej parafii do jeżdżali do  Bournemouth, które obecnie jest samodzielną parafią.
Jeżeli interesuje Cię działalność parafii w Buornemouth, to wejdź na stronę:

http://www.parafia-bournemouth.org.uk/

Struktury, do których przynależy nasza parafia, z różnych przyczyn są dosyć skomplikowane.
Spróbujmy je jednak troche rozjaśnić. Można je podzielić według kilku kryteriów:

1. Administracja główna

Głównym organem zarządzającym jest działająca od 1894 roku Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. Jej patronką jest Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza FRANCISZKA SIEDLISKA, współzałożycielka,  a od 2010r. rektorem jest Ksiądz Prałat Stefan Wylężek. PMK jest podzielona, podobnie jak diecezje w Polsce, na dekanaty. Nasz dekanat to Londyn Południe, jego dziekanem jest Ks. Dariusz Kuwaczka.

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza FRANCISZKA SIEDLISKA

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza FRANCISZKA SIEDLISKA

W świetle angielskiego prawa cywilnego PMK istnieje jako organizacja charytatywna pod nazwą Polish Catholic Mission. Nasz Polską Wspólnotę Katolicką w Southampton formalno-prawnie nazywa się więc Lokalną Polską Misją Katolicką w Southampton

2. Administracja lokalna

Według statutu Polskiej Misji Katolickiej, bezpośredni zarząd nad parafią sprawuje mianowany przez rektora PMK Duszpasterz wraz z wybieraną przez Duszpasterza Radą Parafialną. Aktualnych kapłanów pracujących w Southampton, skład Rady Parafialnej , jej zadania i kompetencje oraz terminy zebrań, można znaleźć na naszej stronie, w działach Duszpasterze.

3. Administracja angielska

Ksiądz biskup Philip Egan

Ksiądz biskup Philip Egan

Ksiądz biskup Philip Egan


Parafia, działając na terenie Anglii, podlega również w pewnym stopniu zwierzchnictwu angielskiego biskupa. Naszą angielską diecezją jest diecezja Portsmouth
.

4. Zwierzchnictwo naszych Duszpasterzy

Ks. Zbigniew Budyn SChr

ks. Zbigniew Budyn SChr

ks. Zbigniew Budyn SChr

Aktualnie posługę duszpasterską w naszej wspólnocie pełni ks. Zbigniew Budyn SChr należący do zakonu: Towarzystwo Chrystusowe. Księża Chrystusowcy realizują swoją misję wśród emigrantów z Polski na całym świecie. Ich hasło to: “Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”. Wielu (jeśli nie większość) kapłanów pracujących w PMK w Anglii i Walii należy do Towarzystwa Chrystusowego. Właśnie dlatego ich kolejnym zwierzchnikiem jest prowincjał Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Islandii.